Újabb könyvek a Népfőiskola életéből
2022. 06. 24.

A Közi Horváth József Népfőiskola Egyháztörténeti kutatócsoportja munkájaként két kötetet jelentetett meg a Népfőiskola, melyeket elsőként a Nyári Szabadegyetem résztvevői vehettek kézbe.

Újabb könyvek a Népfőiskola életéből

Hajdu-Németh Lajos: Sorsdöntő évek - Történetek a Hajdu-Németh család életéből

A Hajdu-Németh családdal kialakított kapcsolatnak köszönhetően Hajdu-Németh Lajos egykori nemzetgyűlési képviselő hagyatékából számos dokumentumot kapott meg a Népfőiskola. Ebből az egyik legizgalmasabb az a visszaemlékezés, melyet Hajdu-Németh Lajos 1984-ben vetett papírra.
A Sorsdöntő évek címet viselő visszaemlékezést Petrás Éva és Soós Viktor Attila szerkesztette. Az olvasmányos, élménygazdag írást Petrás Éva Hajdu-Németh Lajos Odüsszeiája című bevezető tanulmánya előzi meg.
A kötetről, korábbi kiadványokról (Czupy Bálint Emigrációm első ideje 1947. május 30. - 1948. augusztus 1. és Czupy Bálint Emlékalbum), személyes családi emlékekről, élményekről beszélgettünk Czupy Éva asszonnyal, Czupy Bálint menyével, és Hajdu-Németh Lászlóval az egykori nemzetgyűlési képviselő legkisebb fiával, a Nyári Szabadegyetem második napján.
Megrázó, mély, élményekben gazdag gondolatokat ismerhettünk meg a két kortanú jóvoltából, melyet történeti keretbe Petrás Éva helyezett. A beszélgetést Soós Viktor Attila vezette.


Közi-Horváth József: Országgyűlési beszédek (1939-1944) - Nemzeti, keresztény és szociális

Tovább folytatja a Közi Horváth József Népfőiskola névadója szellemi hagyatékának feltárását, publikálását. 1939-1944 közötti országgyűlési beszédeit rendezte sajtó alá Ivánfi Miklós, Klestenitz Tibor és Soós Viktor Attila.

A kiadványhoz ajánlót Prof. Dr. Kásler Miklós írt, aki hiánypótlónak nevezik a kötetet. A volt miniszter a következőket írja: Közi Horváth József gondolatai több mint nyolcvan év után is aktuálisak. Bízom abban, hogy jelen kötet (...) megismerteti a mai kor társadalmával Közi Horváth József munkásságát, ezáltal neve mindörökre bevésődhet a magyar nemzet keresztény panteonjába.


A kötetről, keresztény politizálásról, politikusokról, közéleti személyekről, Slachta Margit és Közi Horváth József eszmeiségéről beszélgetett Petrás Évával és Ivánfi Miklóssal az Egyháztörténeti kutatócsoport vezetője.
A Barankovics István Alapítvány 2021 végén jelentette meg Slachta Margit országgyűlési beszédeit, mely kötet egyik szerkesztője Petrás Éva volt. E két kiadvány és a beszélgetés kapcsán belepillanthattunk a keresztény politikusok felfogásába, megismerhettük azokat a kérdéseket, amelyek a két világháború között, a háború alatt és után foglalkoztatták őket.