Sorsdöntő évek emlékezete
2023. 01. 30.

Hajdu-Németh Lajos „sorsdöntő évei” az 1945–1947 közötti két esztendő, a „próbálkozó demokrácia” évei, az úgynevezett koalíciós időszak volt.

Sorsdöntő évek emlékezete

Az agyagoszergényi Közi Horváth József Katolikus Népfőiskola kiadta Hajdu-Németh Lajos (1909–1985) Sorsdöntő évek című kötetét. A szerző 1984 tavaszán megírta a maga és a családja történetét, a könyvet – amelyet nemrég a népfőiskolán mutattak be – Petrás Éva és Soós Viktor Attila szerkesztették.

Hajdu-Németh Lajos „sorsdöntő évei” az 1945–1947 közötti két esztendő, a „próbálkozó demokrácia” évei, az úgynevezett koalíciós időszak volt. Társaival együtt küzdött, hogy a szovjet megszállás alatt is egy demokratikus, szociális és független Magyarország épülhessen újjá.

Nem rajtuk múlott, hogy ez álom maradt. A sorsuk pedig az üldöztetés, a bitó, a börtön, a kényszerű emigráció. Ez jutott Hajdu-Németh Lajosnak, Czupy Bálintnak és Közi-Horváth Józsefnek is.

Mindhárman Sopron vármegyeiek. A Hajdu-Németh család Nagylózson élt, a Czupy família Völcsejen, Közi-Horváth József pedig Agyagoson született.

Hajdu-Németh Lajos az 1930-as években  ott van a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt , és a Parasztszövetség genezisénél. 1945-ben ott találjuk a Kereszténydemokrata Néppárt alakulásánál. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd az 1945-ös választásokat követően a nemzetgyűlés kisgazdapárti képviselője. Kovács K. Zoltán szerint (Czupy Bálinttal) „ők ketten adtak hangot legtovább annak a be nem teljesült paraszti életformának, amelyet a marxista ideológián alapuló politikai gyakorlat fölszámolt”.

Magyar életünk máig ható nagy tragédiája a parasztság, a földművelő társadalom tönkretétele 1948 után, illetve az a forradalom leverését követő folyamat, amelyet eufémizmussal a „mezőgazdaság szocialista átszervezésének” neveztek.

Hajdu-Németh Lajos nevelőiskolája a KALOT, a Kerkai Jenő jezsuita páter által 1935-ben elindított Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete. Ő e sikeres katolikus hivatásrendi mozgalom Sopron vármegyei szervezője.  A KALOT vezérkönyve összefoglalja céljaikat: „Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart!” A KALOT céljai egész életére szólóan meghatározóak.

1941-1942 telén Hajdu-Németh Lajos, Czupy Bálint, Mézes Miklós (Zsira) és Erőss Antal (Simaság) eredményes szervezőmunkája nyomán megalakult a Széchenyi Népfőiskola, Egyházasfalun.

A zalaegerszegi KALOT rendezvényen a szerző a megbízott előadó. Találkozik Mindszenty (Pehm) József apát úrral, aki kissé bizalmatlanul fogadja. A rendezvény végén Mindszenty megjegyzi: „Úgy látom, jó munkát végeztünk.”

1944 őszén (katonaként) Hajdu-Németh előkészíti Mindszenty – már veszprémi püspök – szökését az Isteni Megváltó Leányai szerzetesnővérek soproni házából, ahol a nyilasok őrzik. (A gyors szovjet előretörés miatt a nyilas őrség elmenekült. A püspök úr hazament Veszprémbe, ahol a szovjetek után romokat és mocskot talált.)

A Sorsdöntő évek közel hozza a kort, a vesztes háború utáni „sorsdöntő” éveinket, amikor hosszú időre eldőlt, rosszra fordult a magyarság sorsa. A kötet élővé varázsolja ezen időket: köszönhetően a szerző jó elbeszélő stílusának, jó látásának és a humorának. Nem mindennapi történet a tiroli Saalbachból a Fertőn át hazaszökni Nagylózsra a családhoz, és vissza, ugyanúgy.

1953-ban megszervezi a családja menekülését a vasfüggönyön keresztül. A felesége és a négy fia szerencsésen átjutnak, ám a velük tartó dr. Kapus Géza felesége lábát leszakítja a felrobbanó akna.

Hajdu-Németh Lajos – emlékezve a KALOT-beli időkre - írja: „Meg voltam győződve, hogy kitűnő paraszt fiatalságunk van – hiszen akkor már messze vidékeken is ismertem és gyönyörködtem a széplelkű és jófejű magyarokban…” Ő és nyugat-magyarországi társai bizton ezen „széplelkű és jófejű” magyarok között voltak: vezetésükkel jobb irányt vehetett volna a mi háború utáni világunk. Öröm, szellemükben-értékükben végre „hazatértek”: hogy emléküket, életművüket őrzi a népfőiskola közössége, Agyagosszergényben.

Hajdu-Németh Lajos: Sorsdöntő évek. Közi-Horváth József Népfőiskola, Agyagosszergény, 2022.

Dr. Borbély József

(Szabad Föld, 2023. január 27.)