Közi Horváth József Ösztöndíj pályázat
2022. 11. 16.

Népfőiskolánk a 2022/2023. tanévre is meghirdeti a „Közi Horváth József Ösztöndíj” pályázatot a Barankovics István Alapítvány támogatásával.

Közi Horváth József Ösztöndíj pályázat

A Közi Horváth József Népfőiskola vállalva névadója szellemi hagyatékának felkutatását és megismertetését 10. alkalommal hirdeti meg a „Közi Horváth József Ösztöndíj” pályázatot. Közi Horváth József gazdag életműve arra ösztönzi Népfőiskolánkat, hogy névadónk és kora feldolgozása egy közösségi munka eredményeként történjen meg. Ezért lehetőséget kívánunk adni településünk fiataljainak, hogy a Közi Horváth-i útra lépve hasznos tagjaivá váljanak szűkebb és tágabb közösségüknek egyaránt.


Az idei esszé témája: „Mivégre vagyunk a földön? A világiak apostolsága”.

Ehhez két segédanyagot adunk a pályázóknak:

  1. Az egyik Hajdu-Németh Lajos manrézás feljegyzései, melyeket idén ősszel jelentetett meg Népfőiskolánk: https://www.khjnepfo.hu/hu/kiadvanyok/emlek-a-manrezabol
  2. A másik pedig Közi Horváth József egy 1967-es szentbeszéde a világiak apostolságáról.


A pályázat beadásának határideje: 2023. január 15.

A részletes pályázati felhívás és adatlap, illetve Közi Horváth József szentbeszéde alábbi linkekről tölthető le: